Language of document :

2007. január 18-án benyújtott kereset - Chrysanthe Moschonaki kontra Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért

(F-3/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Chrysanthe Moschonaki (Ballybrack, Írország) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J. N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EAÉMJ)

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EAÉMJ azon határozatát, amelyben az nem engedélyezte a felperesnek az ügynökségi személyzeti bizottságok közgyűlése 2006. március 30-31-i ülésén történő részvétel végetti kiküldetését;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztásául a felperes előadja, hogy az EAÉMJ, mivel megtagadta az ügynökségi személyzeti bizottságok közgyűlése 2006. március 30-31-i ülésén történő részvétel végetti kiküldetését, megsértette a személyzeti szabályzat 24b. cikkét, 9. cikkének (3) bekezdését és 2. melléklete 1. cikkének hatodik bekezdését, mely rendelkezések a szakszervezeti szerveződés és képviselet szabadságáról, az egyeztetésről és a személyzeti bizottság működéséről rendelkeznek, valamint tiltják a személyzeti bizottság tagjaival szembeni e tagságuk miatt történő hátrány okozását.

A felperes emellett a személyzeti szabályzat 110. cikke (4) bekezdésének és az egyéb alkalmazottakra alkalmazandó szabályok 126. cikkének megsértésére hivatkozik. E rendelkezésekből kitűnik, hogy az intézmények és az ügynökségek adminisztrációinak a személyzeti bizottságok részvételével rendszeresen egyeztetést kell folytatniuk a személyzeti szabályzat egységes alkalmazása érdekében.

A megtámadott határozat sérti a helyes gazdálkodás és a gondos ügyintézés elvét is.

____________