Language of document :

Tožba, vložena 18 januarja 2007 - Moschonaki proti EUROFOUNDU

(Zadeva F-3/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Chrysanthe (Ballybrack, Irska) (zastopniki:S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, avocats)

Tožena stranka: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (EUROFOUND)

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti sklepa direktorja EUROFOUND, da se tožeči stranki ne odobri potni nalog za udeležbo na srečanju skupščine odborov uslužbencev agencij 30. in 31. marca 2006;

naložitev plačila stroškov toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene navedbe

Tožeča stranka v utemeljitev svoje tožbe zatrjuje, da je EUROFOUND s tem, da je zavrnil njen predlog za pridobitev potnega naloga za udeležbo na srečanju skupščine odborov uslužbencev agencij 30. in 31. marca 2006, kršil člena 24b in 9(3) Kadrovskih predpisov ter člen 1, šesti pododstavek, Priloge 2 h Kadrovskim predpisom, ki določajo svobodo združevanja sindikatov in njihovega zastopanja, posvetovalno in vodstveno vlogo odborov uslužbencev ter da opravljanje takih dolžnosti članom odbora zaposlenih ne sme škodovati.

Tožeča stranka poleg tega navaja kršitev člena 110(4) Kadrovskih predpisov in člena 126 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Skupnosti zaposlene. Iz teh določb izhaja, da se upravne službe institucij z agencijami redno posvetujejo, pri čemer sodelujejo odbori uslužbencev, da bi zagotovili enotno uporabo Kadrovskih predpisov.

Izpodbijana odločba naj bi kršila tudi načelo dobrega poslovodenja in dobre uprave.

____________