Language of document :

Kanne 19.1.2007 - Skoulidi v. komissio

(Asia F-4/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Eleni-Eleftheria Skoulidi (Bryssel, Belgia) (edustaja: G. Vandersanden)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Kantajalle on myönnettävä korvausta aineettomasta vahingosta, joka on aiheutunut nimittävän viranomaisen 28.3.2006 tekemästä päätöksestä olla hyväksymättä sitä, että kantajan hyväksi sovelletaan komission ja Kreikan hallituksen välillä tehtyä vaihtosopimusta;

on arvioitava tämän vahingon määräksi kohtuuden nojalla 200 000 euroa;

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja on sen jälkeen, kun hänet on asetettu Kreikan opetus- ja uskontoasiain ministeriön käytettäväksi kahdeksan kuukauden ajaksi, hakenut pääsyä komission ja jäsenvaltioiden virkamiesvaihtojärjestelmään saattaakseen loppuun tehtävät, joita hän oli hoitanut käytettäväksi asetettuna. Saatuaan hyväksynnän useilta komission yksiköiltä sekä Kreikan hallitukselta kantaja sai toimielimeltään kielteisen päätöksen sillä perusteella, että vaihto olisi ollut käytettäväksi asettamista koskevien säännösten vastaista.

Kanteessaan kantaja katsoo, että komissio on tehnyt useita virheitä eli se

-    ei ole noudattanut koko hallintoa koskevaa huolellisuusvelvollisuutta;

-    ei ole kunnioittanut Kreikan hallituksen kanssa tekemäänsä vaihtosopimukseen perustuvia sitoumuksia; näin se on loukannut kantajan perusteltua luottamusta ja yhteisön yleistä etua;

-    on puhunut kantajalle sopimattomia;

-    on syrjinyt kantajaa suhteessa muihin virkamiehiin, jotka oli asetettu tiettyjen kansallisten hallintoviranomaisten käytettäväksi pidemmäksi aikaa.

____________