Language of document :

2007. január 19-én benyújtott kereset - Skouldi kontra Bizottság

(F-4/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Eleni-Eleftheria Skoulidi (Brüsszel, Belgium) (képviselő: G. Vandersanden ügyvéd)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék a felperes részére ítéljen meg kártérítést a felperesnek a kinevezésre jogosult hatóság 2006. március 28-i azon határozatával okozott nem vagyoni kárért, amelyben megtagadta, hogy a felperes a Bizottság és a görög kormány között létrejött csere-megállapodásban részt vehessen;

a Közszolgálati Törvényszék e kárt méltányosan 200 000 euró összegben határozza meg;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes - miután nyolc hónapig a görög Nemzeti oktatási és kulturális minisztérium rendelkezésére bocsátották - azt kérte, hogy részt vehessen a Bizottság és a tagállamok tisztviselői közötti csereprogramban, hogy befejezhesse az általa a rendelkezésre bocsátás során végzett feladatokat. A Bizottság több szervezeti egységének és a görög kormány jóváhagyását követően a felperes intézményétől elutasító határozatot kapott, mivel a csere ellentétes lett volna a rendelkezésre bocsátásra irányadó rendelkezésekkel.

Keresetében a felperes úgy véli, hogy a Bizottság több kötelezettségszegést is elkövetett, nevezetesen:

-    nem tartotta tiszteletben a minden adminisztrációra vonatkozó gondoskodási kötelezettséget;

-    nem tartotta tiszteletben az általa a görög kormánnyal kötött csere-megállapodásból fakadó kötelezettségeit, és ezzel megsértette a felperes jogos bizalmát, valamint az általános közösségi érdeket;

-    a felperessel szemben - a hozzá képest hosszabb időre különböző nemzeti adminisztrációk rendelkezésére bocsátott többi tisztviselőhöz képest - hátrányos megkülönböztetést alkalmazott.

____________