Language of document :

Acțiune introdusă la data de 19 ianuarie 2007 - Skoulidi/Comisie

(Cauza F-4/07)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Eleni-Eleftheria Skoulidi (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: G. Vandersanden)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantei

repararea prejudiciului moral suferit ca urmare a deciziei autorității împuternicite să facă numiri, din data de 28 martie 2006, de a nu îi permite să beneficieze de acordul de schimb încheiat între Comisie și guvernul grec;

evaluarea prejudiciului în echitate la suma de 200.000 euro;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

După ce a fost detașată la Ministerul Educației Naționale și Cultelor din Grecia timp de opt luni, reclamanta a solicitat să beneficieze de regimul de schimb de funcționari între Comisie și statele membre pentru a încheia sarcinile pe care le-a efectuat în timpul detașării. După ce a obținut acordul mai multor servicii din cadrul Comisiei, precum și al guvernului grec, reclamanta a primit o decizie de respingere din partea instituției pe motiv că schimbul ar fi contrar dispozițiilor aplicabile în materia detașării.

În acțiunea sa, reclamanta susține că ar fi fost săvârșite mai multe greșeli de către Comisie, mai precis, aceasta:

a încălcat obligația de diligență căreia îi este supusă orice administrație;

nu a respectat angajamentele care rezultă din acordul de schimb pe care ea însăși l-a încheiat cu guvernul grec, aducând atingere astfel atât încrederii legitime a reclamantei, cât și interesului general comunitar;

a făcut afirmații deplasate în privința reclamantei;

a discriminat-o pe reclamantă în raport cu alți funcționari care au fost detașați la anumite administrații naționale pentru perioade mai lungi.

____________