Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 25. ledna 2007 - Albuquerque v. Komise

(Věc F-55/06)1

("Úředníci - Převedení - Článek 7 odst. 1 služebního řádu - Zjevně nesprávné posouzení - Zásada rovného zacházení - Zneužití pravomoci - Zájem služby")

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Augusto de Albuquerque (Woluwé-St-Étienne, Belgie) (zástupce: C. Mourato, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a K. Herrmann, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 2. února 2006 zamítajícího stížnost žalobce proti rozhodnutí Generálního ředitele GŘ INFSO ze dne 23. září 2005 o převedení žalobce jako vedoucího jednotky INFSO.G.2 "Micro a nanosystémy" v zájmu služby

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady na řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 154, 1.7.2006, s. 28.