Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 25. jaanuari 2007. aasta otsus - Albuquerque versus komisjon

(Kohtuasi F-55/06)1

(Ametnikud - Üleviimine - Personalieeskirjade artikli 7 lõige 1 - Ilmne hindamisviga - Võrdse kohtlemise põhimõte - Võimu kuritarvitamine - Teenistuse huvid)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Augusto de Albuquerque (Woluwé-St-Étienne, Belgia) (esindaja: advokaat C. Mourato)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall ja K. Herrmann)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse 2. veebruari 2006. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja esitatud kaebus infoühiskonna peadirektoraadi peadirektori 23. septembri 2005. aasta otsuse peale viia hageja teenistuse huvides üle INFSO.G.2 "Mikro- ja nanosüsteemid" üksuse juhatajaks

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 154, 1.7.2006, lk 28.