Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 25.1.2007 - de Albuquerque v. komissio

(Asia F-55/06)1

(Henkilöstö - Asemapaikan siirto - Henkilöstösääntöjen 7 artiklan 1 kohta - Ilmeinen arviointivirhe - Yhdenvertaisuusperiaate - Harkintavallan väärinkäyttö - Yksikön etu)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Augusto de Albuquerque (Woluwé-St-Étienne, Belgia) (edustaja: asianajaja C. Mourato)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja K. Herrmann)

Oikeudenkäynnin kohde

Nimittävän viranomaisen 2.2.2006 tekemän sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla on hylätty kantajan tekemä valitus DG INFSOn pääjohtajan 23.9.2005 tekemästä päätöksestä siirtää kantaja yksikön edun vuoksi yksikön päälliköksi INFSO.G.2:een (Mikro- ja nanojärjestelmät)

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 154, 1.7.2006, s. 28.