Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2007. január 25-i ítélete - Albuquerque kontra Bizottság

(F-55/06. sz. ügy)1

("Tisztviselők - Újrabeosztás - A személyzeti szabályzat 7. cikkének (1) bekezdése - Nyilvánvaló mérlegelési hiba - Az egyenlő bánásmód elve - Hatáskörrel való visszaélés - Szolgálati érdek")

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Augusto de Albuquerque (Woluwé-St-Étienne, Belgium) (képviselő: C. Mourato ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall és K. Herrmann meghatalmazottak)

Tárgy

Az INFSO.G.2 "Mikro- és nanorendszerek" egység vezetőjeként szolgáló felperesnek a szolgálat érdekében történő áthelyezéséről szóló, a DG INFSO főigazgatója által hozott 2005. szeptember 23-i határozat ellen a felperes által benyújtott panasznak a kinevezésre jogosult hatóság által 2006. február 2-án történt elutasításáról szóló határozat megsemmisítése.

Rendelkező rész

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 154., 2006.7.1., 28. o.