Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (camera a doua) din data de 25 ianuarie 2007 - de Albuquerque/Comisie

(Cauza F-55/06)1

(Funcționari - Schimbarea locului de repartizare - Articolul 7 alineatul (1) din Statut - Eroare de apreciere evidentă - Principiul egalității de tratament - Abuz de putere - Interesul serviciului)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Augusto de Albuquerque (Woluwé-St-Étienne, Belgia) (reprezentant: C. Mourato, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: J. Currall și K. Herrmann, agenți)

Obiectul cauzei

Anularea deciziei autorității împuternicite să facă numiri din data de 2 februarie 2006 prin care a fost respinsă reclamația formulată de reclamant împotriva deciziei din 23 septembrie 2005 a directorului general al DG INFSO prin care s-a dispus transferul său, în interesul serviciului, ca șef de unitate INFSO.G.2 "Micro- și nanosisteme".

Dispozitivul hotărârii

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 154, 1.7.2006, p. 28.