Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 25. januarja 2007 - de Albuquerque proti Komisiji

(Zadeva F-55/06)1

(Uradniki - Premestitev - Člen 7(1) Kadrovskih predpisov - Očitna kršitev pooblastila za odločanje po prostem preudarku - Načelo enakega obravnavanja - Zloraba pooblastil - Interes službe)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Augusto de Albuquerque (Woluwé-St-Étienne, Belgija) (zastopnik: C. Mourato, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Currall in K. Herrmann, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe organa, pristojnega za imenovanja (OPI), z dne 2. februarja 2006 o zavrnitvi ugovora tožeče stranke zoper odločbo generalnega direktorja GD INFSO z dne 23. septembra 2005 o premestitvi tožeče stranke v interesu službe za vodjo enote INFSO.G.2 "Mikro- in nanosistemi"

Izrek sodbe

Tožba se zavrne.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 154, 1.7.2006, str. 28.