Language of document :

Personaldomstolens dom av den 25 januari 2007 - Augusto de Albuquerque mot kommissionen

(Mål F-55/06)(1)

(Tjänstemän - Ändrad tjänsteplacering - Artikel 7.1 i tjänsteföreskrifterna - Uppenbart oriktig bedömning - Principen om likabehandling - Maktmissbruk - Tjänstens intresse)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Augusto de Albuquerque (Woluwé-St-Étienne, Belgien) (ombud: advokaten C. Mourato)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall och K. Herrmann)

Saken

Ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut av den 2 februari 2006 om avslag på sökandens överklagande av det beslut som fattades av generaldirektören för GD INFSO den 23 september 2005 att i tjänstens intresse omplacera sökanden till chef för avdelningen INFSO.G.2 "mikro- och nanosystem".

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 154, 1.7.2006, s. 28.