Language of document :

2007. január 21-én benyújtott kereset - Nijs kontra Számvevőszék

(F-5/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (képviselő: F. Rollinger ügyvéd)

Alperes: Európai Számvevőszék

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperes felettesét a jelenlegi beosztásába kinevező határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse a CC/LA/1/99. sz. versenyvizsgának a felperesre vonatkozó eredményét és az ehhez kapcsolódó és/vagy ezt követő határozatait;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Számvevőszék választási bizottságának a felperes által a 2006. május 2-i, 3-i és 4-i szavazás ellen benyújtott kifogást elutasító határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes előléptetését mellőző, illetőleg 2006-ban X-et előléptető határozatokat;

a Közszolgálati Törvényszék rendelje el a felperes által elszenvedett vagyoni és nem vagyoni kár megtérítését;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztására a felperes többek között a következőkre hivatkozik: i) szerinte a kinevezésre jogosult hatóság határozataiból hiányzik a helytálló indokolás; ii) a Számvevőszék főtitkára kinevezésre jogosult hatóságként jogszerűtlenül járt el a felperes panaszainak és kifogásának elutasításakor, minthogy a főtitkár függetlenségét korlátozó személyes érdek állott fenn; iii) a kinevezésre jogosult hatóság jogkörét 1984 óta jogellenesen gyakorolja; iv) a felperes felettese jogkörét jogellenesen, többek között a személyzeti szabályzat 7a. és 11a. (korábbi 14.) cikkének megsértésével gyakorolja; v) a CC/LA/1/99. sz. versenyvizsga több ok miatt jogszabálysértő, ami egyes új tényekből levezethető; vi) a személyzeti bizottság 2006. évi választása több ok miatt jogszabálysértő; vii) X előléptetése a felperes felettesének a felperes előmenetelének akadályozására irányuló érdekével magyarázható.

____________