Language of document :

Acțiune introdusă în data de 21 ianuarie 2007 - Nijs/Curtea de conturi

(Cauza F-5/07)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Bart Nijs (Bereldange, Belgia) (reprezentant: F. Rollinger, avocat)

Pârâtă: Curtea de Conturi Europeană

Concluziile reclamantului

anularea deciziei autorității împuternicite să facă numiri (AIFN) de a-l numi pe superiorul reclamantului în postul său actual;

anularea, în ceea ce îl privește pe reclamant, a rezultatului concursului CC/LA/1/99 precum și a deciziilor conexe și/sau a celor ulterioare;

anularea deciziei biroului electoral al Curții de Conturi prin care a fost respinsă contestația formulată de reclamant, referitoare la scrutinul din 2, 3 și 4 mai 2006;

anularea rezultatului alegerilor pentru Comitetul pentru personal al Curții de Conturi din 2, 3 și 4 mai 2006 precum și a deciziilor conexe și a celor ulterioare;

anularea deciziilor de a nu îl promova pe reclamant și de a-l promova pe dl X, în 2006;

dispunerea reparării prejudiciului material și moral suferit de reclamant.

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii sale, reclamantul invocă în special faptul că: i) deciziile AIFN sunt viciate de lipsa unei motivări pertinente; ii) Secretarul general al Curții de Conturi a acționat ilegal în calitatea sa de AIFN atunci când a respins plângerile reclamantului, în măsura în care avea un interes personal de natură să îi afecteze independența; iii) AIFN și-a exercitat atribuțiile în mod ilegal începând cu anul 1984; iv) superiorul reclamantului și-a exercitat atribuțiile în mod ilegal, cu încălcarea în special a articolelor 7a și 11a (fostul articol 14) din Statutul funcționarilor; v) concursul CC/LA/1/99 a fost viciat de mai multe încălcări ale legii ce reies din unele fapte nou descoperite; vi) alegerile pentru Comitetul pentru personal din anul 2006 au fost ilegale din mai multe motive; vii) promovarea dlui X este rezultatul interesului superiorului ierarhic al reclamantului de a-i obstrucționa acestuia cariera.

____________