Language of document :

2007. január 26-án benyújtott kereset - Suvikas kontra Tanács

(F-6/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Risto Suvikas (Helsinki, Finnország) (képviselő: M.-A. Lucas ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Kiválasztási Tanácsadó Bizottságnak a felperest a Tanács B/024. sz. álláshirdetésével kapcsolatos kiválasztáson a legjobb eredményt elért pályázók listájára fel nem vevő határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg ezt a listát, valamint a betöltendő álláshelyekre felvételt a listán szereplő pályázók közül eszközlő és a felperes felvételét mellőző tanácsi határozatokat;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Tanácsot, hogy a felperes előmenetelét ért kár megtérítéseként fizesse meg a felperesnek a felvétele esetén neki járó díjazás és a más címen szerzett díjazása közötti különbözet hat évre eső összegét, valamint 25 000 eurót nem vagyoni kártérítésként;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Tanács 2005. október 14-én álláshirdetést tett közzé 8 ideiglenes alkalmazotti álláshelyre vonatkozólag, "Duty Officer" beosztású ellátására. A felperes, aki ezt a beosztást korábban kirendelt nemzeti szakértőként már ellátta, benyújtotta pályázatát. 2006. február 20-án arról tájékoztatták, hogy a kiválasztási eljárást követően nem vették fel a szűkített listára.

Keresetének alátámasztására a felperes három jogalapot hoz fel.

Első jogalapjában az álláshirdetés 4. pontjának megsértésére, valamint a tárgyilagosság, az átláthatóság és az egyenlő bánásmód elvének megsértésére hivatkozik. Közelebbről arra, hogy míg a külső pályázókat a Kiválasztási Tanácsadó Bizottság a felvételi elbeszélgetés és a végzettségüket igazoló okiratok alapján értékelték, addig a "Duty Officer" beosztást korábban kirendelt nemzeti szakértőként ellátó pályázókat feletteseiknek a feladataik ellátásáról kialakított véleménye alapján értékelték. A Tanács nem bizonyította, hogy ez az állítólagos szabálytalanság nem hatott ki a kiválasztás eredményére.

Második jogalapjában a felperes a védelemhez való jog megsértésére hivatkozik a tekintetben, hogy mivel a belső pályázókat a fent leírt eljárás szerint értékelték, velük előzetesen közölni kellett volna felettesük véleményét azért, hogy az ellen védekezhessenek.

A harmadik - az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 9. cikkének és 12. cikke (1) bekezdésének, valamint a pártatlanság, a tárgyilagosság és az egyenlő bánásmód elvének megsértésére alapított - jogalap három részre oszlik.

Az elsőben a felperes előadja, hogy a Kiválasztási Tanácsadó Bizottság egyes tagjai érdekei egyes pályázókéival ütköztek, és ezért egyes pályázókat az álláshirdetésben előírt kiválasztási eljárási renden kívül értékeltek.

A jogalap második részben a felperes azt állítja, hogy a Kiválasztási Tanácsadó Bizottság anélkül értékelte a pályázók végzettségét igazoló okiratokat, hogy figyelembe vette volna képzésük szintjét, időtartamát és sajátosságát, valamint szakmai tapasztalatukat.

A harmadik jogalap harmadik részében a felperes előadja, hogy még ha feltételeznénk is, hogy a pályázók feletteseik véleménye alapján történő értékelése megengedhető, az eljárás továbbra is szabálytalan lenne, mert az említett véleményeket a sikeres pályázók listájának összeállításakor - többek között a fent említett érdekösszeütközés miatt - nem vették megfelelően figyelembe.

____________