Language of document :

2007 m. sausio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Suvikas prieš Tarybą

(Byla F-6/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Risto Suvikas (Helsinkis, Suomija), atstovaujamas M.-A. Lucas

Atsakovė: Europos Bendrijų Taryba

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti patariamojo atrankos komiteto sprendimą neįrašyti ieškovo į atrankoje pagal Tarybos pranešimą apie laisvas darbo vietas B/024 dalyvavusių geriausių kandidatų sąrašą.

Panaikinti šį sąrašą ir Tarybos sprendimus į laisvas darbo vietas įdarbinti į šį sąrašą įrašytus kandidatus ir neįdarbinti ieškovo.

Nurodyti Tarybai ieškovui kaip žalos karjerai atlyginimą šešerius metus mokėti skirtumą tarp atlyginimo, kurį jis būtų gavęs, jeigu būtų buvęs įdarbintas, ir atlyginimo, gaunamo už kitas pareigas, ir 25 000 eurų už neturtinę žalą.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

2005 m. spalio 14 d. Taryba paskelbė pranešimą apie 8 laisvas laikinųjų tarnautojų darbo vietas "Duty Officer" pareigoms. Ieškovas, kuris tokias pareigas jau buvo vykdęs kaip komandiruotasis nacionalinis ekspertas (KNE), pateikė savo kandidatūrą. 2006 m. vasario 20 d. jam buvo pranešta, kad jis neįrašytas į atrinktų kandidatų sąrašą.

Ieškovas savo ieškinį grindžia trimis pagrindais.

Nurodydamas pirmąjį ieškinio pagrindą, jis tvirtina, kad buvo pažeistas pranešimo 4 punktas ir objektyvumo, skaidrumo bei vienodo vertinimo principai. Visų pirma patariamasis atrankos komitetas išorės kandidatus vertino, remdamasis pokalbių rezultatais ir jų kvalifikacijos dokumentais, o kandidatai, jau vykdžiusieji "Duty Officer" pareigas kaip KNE, buvo vertinami, remiantis jų viršininkų nuomonėmis apie tai, kaip jie atliko savo darbą. Taryba neįrodė, kad šis tariamas pažeidimas neturėjo įtakos atrankos rezultatams.

Nurodydamas antrąjį ieškinio pagrindą, ieškovas remiasi teisės į gynybą pažeidimu, nes vidaus kandidatai, kurie buvo vertinami pagal pirmiau nurodytą procedūrą, turėjo sužinoti savo viršininkų nuomonę iš anksto, kad galėtų apsiginti.

Trečiąjį ieškinio pagrindą, susijusį su Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų (TĮS) 9 straipsnio ir 12 straipsnio 1 dalies ir nešališkumo, objektyvumo bei vienodo vertinimo principų pažeidimu, sudaro trys dalys.

Pirmoje pagrindo dalyje ieškovas tvirtina, kad iškilo kai kurių atrankos komiteto narių interesų konfliktas tam tikrų kandidatų atžvilgiu ir dėl to šie kandidatai buvo vertinamai nesilaikant pranešime apie laisvas darbo vietas numatytų atrankos procedūrų.

Antroje pagrindo dalyje ieškovas teigia, kad komitetas kandidatų kvalifikaciją vertino neatsižvelgdamas į jų profesinio parengimo ir profesinės patirties lygį, trukmę ir specifiką.

Trečioje pagrindo dalyje ieškovas tvirtina, kad net laikant, jog vidaus kandidatų vertinimas pagal jų viršininkų nuomonę gali būti iš principo leistinas, procedūroje išlieka trūkumų, nes sudarant laimėjusių asmenų sąrašą pirmiausia dėl minėtų interesų konflikto nebuvo tinkamai atsižvelgta į šias nuomones.

____________