Language of document :

Acțiune introdusă în data de 26 ianuarie 2007 - Suvikas/Consiliu

(Cauza F-6/07)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Risto Suvikas (Helsinki, Finlanda) (reprezentant: M.-A. Lucas, avocat)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile reclamantului

anularea deciziei Comitetului consultativ de selecție de neînscriere a reclamantului pe lista celor mai buni candidați la selecția privind anunțul pentru ocuparea unor posturi vacante al Consiliului nr. B/024;

anularea acestei liste, precum și a deciziilor Consiliului de recrutare pe posturile vacante a candidaților înscriși și de a nu îl fi recrutat pe reclamant;

obligarea Consiliului să plătească reclamantului, pentru repararea prejudiciului adus carierei sale, suma reprezentând diferența, pe o perioadă de șase ani, dintre venitul pe care l-ar fi obținut dacă ar fi fost recrutat și acela obținut cu alt titlu, precum și suma de 25 000 euro cu titlu de prejudiciu moral;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Consiliul a publicat la 14 octombrie 2005 un anunț pentru ocuparea a 8 posturi vacante de agent temporar pentru exercitarea funcției de "Duty Officer". Reclamantul, care exercitase deja această funcție în calitate de expert național detașat (END), și-a depus candidatura. La 20 februarie 2006, reclamantul a fost informat că nu fusese înscris pe lista restrânsă întocmită ca urmare a procedurii de selecție.

În susținerea acțiunii sale, reclamantul invocă trei motive.

În cadrul primului motiv, reclamantul invocă încălcarea punctului 4 din anunț, precum și a principiilor obiectivității, transparenței și egalității de tratament. În esență, în timp ce candidații externi au fost evaluați de către Comitetul consultativ de selecție pe bază de interviu și a examinării diplomelor lor, candidații care au exercitat deja funcția de "Duty Officers" în calitate de END au fost evaluați pe baza avizului superiorilor lor referitor la modalitatea în care și-au îndeplinit sarcinile de serviciu. Consiliul nu a dovedit că această pretinsă neregularitate nu a afectat rezultatul selecției.

În cadrul celui de al doilea motiv, reclamantul invocă încălcarea dreptului la apărare: candidaților interni care au fost evaluați potrivit procedurii descrise mai sus trebuia să li se fi comunicat în prealabil avizul superiorilor lor ierarhici pentru a putea să se apere.

Al treilea motiv, sprijinit pe încălcarea articolului 9 și articolului 12 alineatul (1) din regimul aplicabil celorlalți agenți (RAA), precum și a principiilor imparțialității, obiectivității și egalității de tratament, prezintă trei aspecte.

Mai întâi, reclamantul susține că anumiți membri ai Comitetului de selecție s-au aflat într-o situație de conflict de interese față de anumiți candidați și că, din această cauză, anumiți candidați au fost evaluați în afara operațiunilor de selecție prevăzute de anunțul pentru ocuparea unor posturi vacante.

Apoi, reclamantul arată că comitetul a evaluat titlurile candidaților fără a ține seama de nivelul, durata și specificitatea cursurilor de formare și a experienței lor profesionale.

În sfârșit, reclamantul subliniază că, chiar și dacă s-ar presupune că evaluarea candidaților interni pe baza avizelor superiorilor lor ierarhici ar putea fi admisă ca principiu, procedura de selecție nu ar fi mai puțin neregulamentară în măsura în care nu s-a ținut în mod corect cont de avizele respective cu ocazia întocmirii listei de laureați, datorită în special conflictului de interese menționat mai sus.

____________