Language of document :

Tožba, vložena 26. januarja 2007 - Suvikas proti Svetu

(Zadeva F-6/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Risto Suvikas (Helsinki, Finska) (zastopnik: M.-A. Lucas, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi tožeče stranke

odločbo Posvetovalnega izbirnega odbora, da se tožeče stranke ne vpiše na seznam najboljših izbranih kandidatov za prosto delovno mesto Sveta B/024, naj se razglasi za nično;

ta seznam in tudi odločbe Sveta, da za se prosta delovna mesta izbere kandidate s seznama in da se ne izbere tožeče stranke, naj se razglasijo za nične;

Svetu naj se naloži za odškodnino za škodo v karieri plačilo razlike, nastale v šestih letih med plačo, ki bi jo dobila tožeča stranka, če bi bil izbrana, in plačo, ki jo je dobila iz drugega naslova, in plačilo 25 000 evrov za nematerialno škodo;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Svet je 14. oktobra 2005 objavil razpis za prosto delovno mesto za 8 mest za začasne uslužbence za opravljanje nalog "Duty Officer". Tožeča stranka, ki je te naloge opravljala že kot napoteni nacionalni strokovnjak (END), se je na razpis prijavila. 20. februarja 2006 so jo obvestili, da po izbirnem postopku ni prišla v ožji izbor.

V podporo tožbe tožeča stranka navaja tri tožbene razloge.

V okviru prvega zatrjuje kršitev točke 4 razpisa in kršitev načel objektivnosti, transparentnosti in enakega obravnavanja. Zlasti zato, ker medtem ko je zunanje kandidate ocenjeval Posvetovalni izbirni odbor na podlagi razgovorov in preučitve njihovih diplom in znanj, naj bi bili kandidati, ki so že opravljali naloge "Duty Officers" kot END, ocenjeni na podlagi mnenj njihovih nadrejenih glede na to, kako so opravljali svoje naloge. Svet naj ne bi dokazal, da naj ta zatrjevana nepravilnost ne bi vplivala na rezultate izbirnega postopka.

V okviru drugega tožbenega razloga tožeča stranka navaja kršitev pravic obrambe, ker bi morali biti notranji kandidati, ki so bili ocenjeni po zgoraj opisanem postopku, predhodno obveščeni o mnenju njihovih nadrejenih, da bi se lahko zagovarjali.

Tretji tožbeni razlog, kršitev členov 9 in 12(1) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev (RAA) kot tudi načel nepristranskosti, objektivnosti in enakosti obravnavanja sestavljajo trije deli.

V prvem delu tožeča stranka zatrjuje, da naj bi med določenimi člani izbirnega odbora in določenimi kandidati obstajalo nasprotovanje interesov in naj zato določeni kandidati ne bi bili ocenjeni po izbirnem postopku iz razpisa.

V drugem delu tožeča stranka zatrjuje, da naj bi Odbor ocenil diplome in znanja kandidatov, ne da bi upošteval stopnjo, trajanje in specifičnost njihovih izobraževanj ter delovnih izkušenj.

V tretjem delu tožeča stranka zatrjuje, da je bil postopek, čeprav se načeloma lahko sprejme oceno notranjih kandidatov na podlagi mnenj njihovih nadrejenih, nepravilen, ker naj se ta mnenja ne bi pravilno upoštevala pri izdelavi seznama izbranih in to zlasti zaradi zgoraj navedenega nasprotja interesov.

____________