Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 2. května 2007 - Marcuccio v. Komise

(Věc F-2/06)1

(Úředníci - Sociální zabezpečení - Pojištění pro případ úrazu a nemoci z povolání - Pracovní úraz - Ukončení řízení podle článku 73 služebního řádu)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: I. Cazzato, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: C. Berardis-Kayser, zmocněnec, A. Dal Ferro, advokát)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise o ukončení řízení týkajícího se toho, aby byly žalobci přiznány dávky stanovené v článku 73 služebního řádu, související s úrazem, který utrpěl dne 10. září 2003.

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 86, 8.4.2006, s. 48.