Language of document :

Kendelse afsagt af EU-Personaleretten (Første Afdeling) den 2. maj 2007 - Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-2/06) 1

(Tjenestemænd - social sikring - ulykkes- og erhvervssygdomsforsikring - arbejdsulykke - indstilling af procedure om anvendelse af tjenestemandsvedtægtens artikel 73)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Marcuccio (Tricase, Italien) (ved avocat I. Cazzato)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved C. Berardis-Kayser, som befuldmægtiget, og avocat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Annullation af Kommissionens afgørelse om at afslutte proceduren vedrørende tildeling til sagsøgeren af ydelser i henhold til tjenestemandsvedtægtens artikel 73 i forbindelse med den ulykke, som han var udsat for den 10. september 2003.

Konklusion

Sagen afvises.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 86 af 8.4.2006, s. 48.