Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 2. mai 2007. aasta määrus - Marcuccio versus komisjon

(Kohtuasi F-2/06)1

(Ametnikud - Sotsiaalkindlustus - Õnnetus- ja kutsehaiguskindlustus - Tööõnnetus - Personalieeskirjade artikli 73 kohaldamise menetluse lõpetamine)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat I. Cazzato)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser, advokaat A. Dal Ferro)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada komisjoni otsus lõpetada hagejale personalieeskirjade artiklis 73 ettenähtud 10. septembril 2003 toimunud õnnetusega seotud toetuse andmist käsitlev menetlus.

Määruse resolutiivosa

Jätta hagi ilmse vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - EÜT C 86, 8.4.2006, lk 48.