Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 2.5.2007 - Marcuccio v. komissio

(Asia F-2/06)1

(Henkilöstö - Sosiaaliturva - Tapaturma- ja ammattitautivakuutus - Työtapaturma - Henkilöstösääntöjen 73 artiklan soveltamista koskevan menettelyn päättäminen)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja I. Cazzato)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamies: C. Berardis-Kayser, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen komission päätöksen kumoaminen, jolla lopetetaan menettely, joka koskee sellaisten henkilöstösääntöjen 73 artiklassa säädettyjen etuuksien myöntämistä kantajalle, jotka liittyvät kantajalle 10.9.2003 aiheutuneeseen tapaturmaan

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 86, 8.4.2006, s. 48.