Language of document :

Az Közszolgálati Törvényszék első tanácsa elnökének 2007. május 2-i végzése - Marcuccio kontra Bizottság

(F-2/06. sz. ügy)1

(Tisztviselők - Szociális biztonság - Balesetbiztosítás és foglalkozási megbetegedésekre vonatkozó biztosítás - Munkahelyi baleset - A személyzeti szabályzat 73. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárás megszüntetése)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: I. Cazzato ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: C. Bernardis-Kayser meghatalmazott, A. Dal Ferro ügyvéd)

Az ügy tárgya

A felperest 2003. szeptember 10-én ért balesettel összefüggő és a személyzeti szabályzat 73. cikke alapján részére nyújtandó ellátásra vonatkozó eljárás megszüntetéséről szóló bizottsági határozat megsemmisítése.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet, mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 86., 2006.4.8., 48. o.