Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2007. gada 2. maija rīkojums - Marcuccio/Komisija

(lieta F-2/06)1

Ierēdņi - Sociālais nodrošinājums - Nelaimes gadījumu un arodslimību apdrošināšana - Nelaimes gadījums darbā - Procedūras attiecībā uz Civildienesta noteikumu 73. panta piemērošanu izbeigšana

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Marcuccio, Tricase (Itālija) (pārstāvis - I. Cazzato, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - C. Berardis-Kayser, pārstāvis, A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Komisijas lēmuma izbeigt procedūru par pabalstu, kas ir paredzēti Civildienesta noteikumu 73. pantā un kas ir saistīti ar nelaimes gadījumu, kurā viņš cietis 2003. gada 10. septembrī, piešķiršanu prasītājam atcelšana.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu,

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 86, 08.04.2006., 48. lpp.