Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 2 mai 2007 - Marcuccio/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-2/06)1

(Funcționari - Securitate socială - Asigurare de boli profesionale și accidente - Accident de muncă - Încetarea procedurii de aplicare a articolului 73 din Statutul funcționarilor)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentant: I. Cazzato, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: C. Berardis-Kayser, agent, A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Anularea deciziei Comisiei de încetare a procedurii referitoare la acordarea prestațiilor prevăzute de articolul 73 din Statutul funcționarilor, în favoarea reclamantului, în legătură cu accidentul din 10 septembrie 2003 a cărui victimă a fost acesta.

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 86, 8.4.2006, p. 48.