Language of document :

Sklep predsednika prvi senata Sodišča za uslužbence z dne 2. maja 2007 - Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-2/06)1

(Uradniki - Socialna varnost - Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni - Nesreča pri delu - Zaključek postopka o uporabi člena 73 Kadrovskih predpisov)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: I. Cazzato, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: C. Berardis-Kayser, zastopnik, in A. Dal Ferro, odvetnik)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije o ustavitvi postopka v zvezi z dodelitvijo tožeči stranki denarnih dajatev, ki so določene v členu 73 Kadrovskih predpisov in povezane z nesrečo, v kateri se je poškodoval 10. septembra 2003.

Izrek sklepa

Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 86, 8.4.2006, str. 48.