Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 2 maj 2007 - Marcuccio mot kommissionen

(Mål F-2/06)1

(Tjänstemän - Social trygghet - Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdomar - Olycksfall i arbetet - Avslutande av förfarandet för tillämpning av artikel 73 i tjänsteföreskrifterna)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten I. Cazzato)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: C. Berardis-Kayser och A. Dal Ferro)

Saken

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att avskriva ärendet om att bevilja sökanden de förmåner som föreskrivs i artikel 73 i tjänsteföreskrifterna till följd av det olycksfall han råkade ut för den 10 september 2003.

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - EUT C 86, 8.4.2006, s. 48.