Language of document :

Acțiune introdusă la 9 mai 2007 - Korjus/Curtea de Justiție a Comunităților Europene

(Cauza F-43/07)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Nina Korjus (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentant: J. Ortlinghaus, avocate)

Pârâtă: Curtea de Justiție a Comunităților Europene

Concluziile reclamantei

anularea deciziei privind numirea reclamantei, în măsura în care aceasta stabilește încadrarea sa în grad în temeiul articolului 13 alineatul (1) din anexa XIII la Statutul funcționarilor;

reconstituirea carierei reclamantei (inclusiv valorificare experienței sale în gradul astfel rectificat, a drepturilor sale la avansare și a drepturilor de pensie), începând cu gradul în care ar fi trebuit să fie numită în baza anunțului de concurs în urma căruia aceasta a fost inclusă în lista candidaților eligibili, fie în gradul care figura în acest anunț de concurs, fie în gradul corespunzător echivalentului său potrivit încadrării din noul Statut al funcționarilor, începând de la data deciziei de numire;

acordarea către reclamantă a dobânzilor de întârziere în baza ratei fixate de Banca Centrală Europeană asupra tuturor sumelor corespunzătoare diferenței între salariul corespunzător încadrării sale din decizia de numire și încadrarea la care aceasta ar fi trebuit să aibă dreptul până la data când va fi adoptată decizia de încadrare corespunzătoare în grad;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reușind la concursul CJ/LA/321 al cărui anunț a fost publicat înainte de data de 1 mai 2004, reclamanta a fost recrutată după intrarea în vigoare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 723/2004 al Consiliului din 22 martie 2004 de modificare a Statutului funcționarilor Comunităților Europene precum și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților2. În aplicarea prevederilor din anexa XIII la Statutul funcționarilor Comunităților Europene (denumit în continuare "statutul"), modificat prin regulamentul de mai sus, aceasta a fost încadrată în gradul AD7 în loc de gradele LA7 sau LA6 prevăzute în anunțul de concurs.

În acțiunea sa, reclamanta invocă, printre altele, încălcarea articolului 5 alineatul (5) din statut, a principiilor egalității de tratament, proporționalității, bunei administrări și protecției încrederii legitime precum și a articolului 31 alineatul (1) din statut, în măsura în care, pe de o parte, aceasta ar fi fost recrutată într-un grad inferior celui indicat în anunțul de concurs și, pe de altă parte, încadrarea persoanelor care au reușit la același concurs ar fi fost stabilită la niveluri diferite, după cum au fost recrutați, înainte sau după intrarea în vigoare a Regulamentului nr. 723/2004.

În plus, reclamanta invocă încălcarea articolului 10 din statut, în măsura în care comitetul vizat în această prevedere nu ar fi fost consultat în problema încadrării persoanelor care au reușit la concursurile ale căror anunțuri făceau trimitere la fosta structură a carierelor.

____________

1 - JO C 221 A, 3.8.1999, p. 7.

2 - JO L 124, 27.4.2004, p. 1.