Language of document :

Tožba, vložena 9. maja 2007 - Korjus proti Sodišču

(Zadeva F-43/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Nina Korjus (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnik: J. Ortlinghaus, odvetnik)

Tožena stranka: Sodišče Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Naj se razglasi ničnost odločbe o imenovanju tožeče stranke, in sicer v delu, kjer določa njeno razvrstitev v naziv na podlagi člena 13(1) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom;

naj se obnovi kariera tožeče stranke (vključno z ustreznim ovrednotenjem njenih izkušenj v ustrezno popravljenem nazivu, njeno pravico do napredovanja in njeno pravico do pokojnine) od naziva, v katerega naj bi bila imenovana na podlagi obvestila o natečaju, po katerem je bila dana na seznam primernih kandidatov, ali v naziv iz tega obvestila o natečaju ali v njemu ustrezni naziv po razporeditvi iz novih Kadrovskih predpisov od odločbe o imenovanju;

naj se tožeči stranki za skupno vsoto, ki ustreza razliki med obravnavanjem, ki ustreza njeni razvrstitvi iz odločbe o imenovanju, in razvrstitvijo, do katere naj bi bila upravičena, do dneva, ko bo prišlo do odločbe o pravilni razvrstitvi v naziv, dodeli zamudne obresti na podlagi obrestne mere, določene s strani Evropske centralne banke;

naj se toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka se je po uspešno opravljenem javnem natečaju CJ/LA/321, za katerega je bilo obvestilo objavljeno pred 1. majem 2004, zaposlila po začetku veljavnosti Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 723/2004 z dne 22. marca 2004 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (v nadaljevanju: Kadrovski predpisi).2 Na podlagi določb Priloge XIII h Kadrovskim predpisom za uradnike Evropskih skupnosti (v nadaljevanju: Kadrovski predpisi), ki so bili spremenjeni z zgoraj navedeno uredbo, je bila razvrščena v naziv AD7 namesto v naziv LA7 ali LA6, ki sta bila določena v obvestilu o natečaju.

Tožeča stranka v tožbi navaja predvsem kršitev člena 5(5) Kadrovskih predpisov, načela enakega obravnavanja, sorazmernosti, dobre uprave in zaupanja v pravo ter člena 31(1) Kadrovskih predpisov, prvič, ker naj bi bila zaposlena v naziv, nižjem od tistega, navedenega v obvestilu natečaja, in, drugič, ker naj bi bile tistim, ki so bili izbrani udeleženci na istem natečaju, določene drugačne stopnje glede na to, ali so bili zaposleni pred pričetkom veljavnosti Uredbe št. 723/2004 ali po njem.

Poleg tega se tožeča stranka sklicuje na kršitev člena 10 Kadrovskih predpisov, ker se naj ne bi posvetovalo z odborom, določenim v tem členu, o razporeditvi izbranih udeležencev na natečaju, za katere so se obvestila nanašala na stari karierni sistem.

____________

1 - UL C 221 A, 3.8.1999, str. 7.

2 - UL L 124, 27.4.2004, str. 1.