Language of document :

Žaloba podaná dne 14. května 2007 - Barbin v. Parlament

(Věc F-44/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Florence Barbin (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhové žádání žalobkyně

konstatovat protiprávnost bodu I.2 písm. c) "Prováděcích opatření týkajících se udělování bodů za zásluhy a pro povýšení" Evropského parlamentu ze dne 10. května 2006;

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 16. října 2006 udělit žalobkyni jeden bod za zásluhy za hodnotící období 2005;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně, úřednice Evropského parlamentu platové třídy AD 11, uplatňuje podobné žalobní důvody, jako jsou ty, které byly uvedeny v rámci věci F-148/061.

____________

1 - Úř. věst. C 42, 24.2.2007, s. 48