Language of document :

Kanne 14.5.2007 - Barbin v. parlamentti

(Asia F-44/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Florence Barbin (Luxemburg, Luxemburg) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Euroopan parlamentin 10.5.2006 toteuttamien "Ansio- ja ylennyspisteiden myöntämistä koskevien soveltamistoimenpiteiden" I.2 kohdan c alakohta on todettava lainvastaiseksi

nimittävän viranomaisen 16.10.2006 tekemä se päätös on kumottava, jolla kantajalle myönnettiin yksi ansiopiste vuoden 2005 ylennyskierroksella

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on Euroopan parlamentin palkkaluokan AD 11 virkamies, esittää oikeudellisia perusteita, jotka ovat hyvin samankaltaiset kuin asian F-148/061 yhteydessä esitetyt oikeudelliset perusteet.

____________

1 - EUVL C 42, 24.2.2007, s. 48.