Language of document :

2007. május 14-én benyújtott kereset - Barbin kontra Parlament

(F-44/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Florence Barbin (Luxembourg, Luxemburg) (képviselők: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék nyilvánítsa jogellenesnek az Európai Parlament 2006. május 10-i, "Az érdempontok odaítélésére és az előmenetelre vonatkozó végrehajtási intézkedések" I.2. pontjának c) alpontját;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2006. október 16-i, a felperesnek a 2005-ös előléptetési időszakra egy érdempontot juttató határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes, aki az Európai Parlament AD 11 besorolási fokozatú tisztviselője, az F-148/06. sz. ügyben1 felhozottakhoz nagyon hasonló jogalapokra hivatkozik.

____________

1 - HL C 42., 2007.2.24., 48. o.