Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 14. maijā - Barbin/Parlaments

(lieta F-44/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Florence Barbin, Luksemburga (Luksemburga) (pārstāvji - S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen un E. Marchal, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasītājas prasījumi:

atzīt par nelikumīgu Eiropas Parlamenta 2006. gada 10. maija "Piemērošanas pasākumu attiecībā uz nopelnu punktu piešķiršanu un paaugstināšanu amatā" I.2. punkta c) apakšpunktu,

atcelt iecēlējinstitūcijas 2006. gada 16. oktobra lēmumu piešķirt prasītājai nopelnu punktu par 2005. vērtējuma gadu,

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja, Eiropas Parlamenta ierēdne AD 11 pakāpē, norāda pamatus, kas ir ļoti līdzīgi tiem, kuri ir izvirzīti lietā F-148/06 1.

____________

1 - OV 42, 24.02.2007., 48. lpp.