Language of document :

Beroep ingesteld op 14 mei 2007 - Barbin / Parlement

(Zaak F-44/07)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Florence Barbin (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement

Conclusies

vaststelling van onwettigheid van punt I.2, sub c, van de "Uitvoeringsmaatregelen voor de toekenning van merite- en bevorderingspunten" van het Europees Parlement van 10 mei 2006;

nietigverklaring van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) van 16 oktober 2006 om verzoekster in het kader van het bevorderingsjaar 2005 één meritepunt toe te kennen;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoekster, ambtenaar van het Europees Parlement van de rang AD 11, voert drie middelen aan die in grote mate overeenkomen met die welke in het kader van zaak F-148/061 zijn aangevoerd.

____________

1 - PB C 42 van 24.2.2007, blz. 48.