Language of document :

Acțiune introdusă la 14 mai 2007 - Barbin/Parlamentul European

(Cauza F-44/07)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Florence Barbin (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentanți: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen și E. Marchal, avocats)

Pârât: Parlamentul European

Concluziile reclamantei

declararea nelegalității punctului I.2 litera (c) din "Măsurile de aplicare privind atribuirea punctelor de merit și promovarea" ale Parlamentului European din 10 mai 2006;

anularea deciziei din 16 octombrie 2004 a autorității împuternicite să facă numiri (AIPN), prin care i s-a acordat reclamantei un punct de merit în cursul procedurii de promovare din anul 2005;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamanta, funcționar al Parlamentului European având gradul AD 11, susține 3 motive foarte asemănătoare cu cele invocate în cauza F-148/061.

____________

1 - JO C 42, 24.2.2007, p. 48.