Language of document :

Tožba, vložena 14. maja 2007 - Barbin proti Parlamentu

(Zadeva F-44/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Florence Barbin (Luxembourg, Luksemburg) (zastopniki: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi tožeče stranke

točka I.2(c) "Navodil o postopku dodelitve točk za delovno uspešnost in o napredovanju" Evropskega parlamenta z dne 10. maja 2006 naj se razglasi za nezakonito;

odločba organa, pristojnega za imenovanja (OPI), z dne 16. oktobra 2006 o dodelitvi ene točke za delovno uspešnost v napredovalnem obdobju 2005 naj se razglasi za nično;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, uradnica Evropskega parlamenta z nazivom AD 11, uveljavlja tožbene razloge, ki so zelo podobni tožbenim razlogom, ki so navedeni v okviru zadeve F-148/06 1.

____________

1 - UL C 42, 24.2.2007, str. 48.