Language of document :

Talan väckt den 14 maj 2007 - Barbin mot parlamentet

(Mål F-44/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Florence Barbin (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaterna S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen och E. Marchal)

Svarande: Europaparlamentet

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara punkt I.2 c i Europaparlamentets "Tillämpningsbestämmelser om tilldelning av meritpoäng och om befordran" av den 10 maj 2006,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 16 oktober 2006 att tilldela sökanden en meritpoäng för befordringsomgången år 2005, och

förplikta parlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, en tjänsteman vid Europaparlamentet med placering i lönegrad AD 11, åberopar grunder som i mycket hög grad liknar dem som har åberopats i mål F 148/06.1

____________

1 - EUT C 42, 24.2.2007, s. 48.