Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 25. května 2007 - Antas v. Rada

(Věc F-92/06)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu rozhodl o vyškrtnutí věci v důsledku smírného urovnání sporu.

____________

1 - Úř. věst. C 237, 30.9.2006, s. 21.