Language of document :

Kendelse afsagt af EU-Personaleretten den 25. maj 2007 - Antas mod Rådet

(Sag F-92/06) 1

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret efter en mindelig bilæggelse af tvisten.

____________

1 - EUT C 237 af 30.9.2006, s. 21.