Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 25. mai 2007. aasta määrus - Antas versus nõukogu

(Kohtuasi F 92/06)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Esimese koja esimees tegi kohtuasja registrist kustutamise määruse.

____________

1 - ELT C 237, 30.9.2006, lk 21.