Language of document :

Civildienesta tiesas 2007. gada 25. maija rīkojums - Antas/Padome

(lieta F-92/06) 1

Tiesvedības valoda - franču

Pirmās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra pēc izlīguma panākšanas.

____________

1 - OV C 237, 30.09.2006., 21. lpp.