Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-25 ta' Mejju 2007 - Antas

vs Il-Kunsill

(Kawża F-92/05)1

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Il-President ta' l-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża minħabba ftehim bejn il-partijiet.

____________

1 - ĠU C 237 30/09/06 p. 21.