Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 25 mai 2007 - Antas/Consiliul Uniunii Europene

(Cauza F-92/06)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei în urma unei soluționări amiabile.

____________

1 - JO C 237, 30.9.2006.