Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 25. mája 2007 - Antas/Rada

(vec F-92/06)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci na základe zmieru.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 237, 30.9.2006, s. 21.