Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 22. mai 2007. aasta otsus - López Teruel versus Siseturu Ühtlustamise Amet

(Kohtuasi F-97/06)1

(Ametnikud - Invaliidsus - Töövõimetuskomitee moodustamise taotluse rahuldamata jätmine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Adelaida López Teruel (Guadalajara, Hispaania) (esindajad: advokaadid G. Vandersanden, L. Levi ja C. Ronzi)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (esindaja: M. I. de Medrano Caballero)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti 2. septembri 2005. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus moodustada töövõimetuskomitee tema ametikohale vastavate tööülesannete täitmise võimetuse ja invaliidsuspensionile jäämise õiguse hindamiseks.

Otsuse resolutiivosa

Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) 6. oktoobri 2005. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata Adelaida López Terueli taotlus töövõimetuskomitee moodustamiseks.

Mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.

____________

1 - ELT C 237, 30.9.2006, lk 24.