Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 22. maja 2007 - López Teruel proti UUNT

(Zadeva F-97/06)1

(Uradniki - Invalidnost - Zavrnitev zahteve za sklic invalidske komisije)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Adelaida López Teruel (Guadalajara, Španija) (zastopniki: G. Vandersanden, L. Levi in C. Ronzi, odvetniki)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) (zastopnik: M. I. de Medrano Caballero)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe UUNT z dne 2. septembra 2005 o zavrnitvi zahteve tožeče stranke za sklic invalidske komisije, katere naloga naj bi bila presoditi njeno nezmožnost opravljanja nalog v okviru njenega delovnega mesta ter njeno pravico do invalidnine.

Izrek sodbe

Odločba z dne 6. oktobra 2005, s katero je Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) zavrnil zahtevo A. López Teruel za sklic invalidske komisije, se razveljavi.

UUNT se naloži plačilo stroškov.

____________

1 - UL C 237, 30.9.2006, str. 24.