Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 22.5.2007 - López Teruel v. SMHV

(Asia F-99/06)1

(Henkilöstö - Sairausloma - Perusteeton poissaolo - Lausuntomenettely - Riippumattoman lääkärin määräämiselle asetettu määräaika)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Adelaida López Teruel (Guadalajara, Espanja) (edustajat: asianajajat G. Vandersanden, L. Levi ja C. Ronzi)

Vastaaja: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: I. de Medrano Caballero)

Oikeudenkäynnin kohde

Nimittävän viranomaisen 20.10.2005 tekemän, kantajan sairauslomaa koskevan sellaisen päätöksen kumoaminen, joka on tehty henkilöstösääntöjen 59 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun lausunnon saamisen jälkeen ja joka koskee.

Tuomiolauselma

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) 20.10.2005 tekemä päätös kumotaan siltä osin kuin sillä on pidetty perusteettomina rouva López Teruelin poissaoloja 8.- 20.2. 2005 ja 7.4.-2.8. 2005.

Muut kanneperusteet hylätään.

SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan yksi kolmasosa rouva López Teruelin oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 249, 14.10.2006, s. 18.