Language of document :

Kanne 23.2.2007 - Pouzol v. Tilintarkastustuomioistuin

(Asia F-17/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Pouzol (Chemin des Peyridisses, Ranska) (edustajat: asianajajat D. Grisay, I. Andoulsi ja D. Piccininno)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin

Vaatimukset

23.11.2006 tehty tilintarkastustuomioistuimen päätös ja 18.5.2006 tehty Euroopan yhteisöjen komission päätös on kumottava

kantajalle on hyvitettävä kertyneinä eläkkeinä 6 vuotta 10 kuukautta 1 päivä lisää, eli kaiken kaikkiaan kertyneinä eläkkeinä 10 vuotta 3 kuukautta 24 päivää

tilintarkastustuomioistuin on velvoitettava muuntamaan tämä kertynyt hyvitys kantajalle maksettavaksi lisäeläkkeeksi, jonka määrä on 1232,32 euroa kuukaudessa

tilintarkastustuomioistuin on velvoitettava korvaamaan kantajalle aiheutettu taloudellinen vahinko, jonka määräksi tämän kanteen vireilletulopäivänä arvioidaan 17252,48 euroa (eli kantajan saamatta jääneet tulot 1232,32 euroa kuukaudessa hänen 1.1.2006 tapahtuneesta eläkkeellepanostaan lukien 1.3.2007 asti)

tilintarkastustuomioistuin on velvoitettava korvaamaan kantajalle yli 13 vuoden aikana aiheutettu henkinen kärsimys, jonka korvattava määrästä tullaan myöhemmin sopimaan asianosaisten kesken

tilintarkastustuomioistuin on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on tilintarkastustuomioistuimen nykyisin eläkkeellä oleva entinen virkamies, riitauttaa etenkin sen laskentatavan, jota sovellettiin siirrettäessä hänen Ranskassa ansaitsemansa eläkeoikeudet yhteisön järjestelmään, koska tuossa laskennassa ei otettu huomioon Association des régimes de retraites complémentairesta (ARRCO) eikä Association générale des institutions de retraite des cadresista (AGIRC) saatuja eläkeoikeuksia.

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi seuraavaan neljään kanneperusteeseen: i) henkilöstösääntöjen ja sen liitteen VIII useita määräyksiä on rikottu (etenkin 11 artiklan 2 kohtaa ja liitteessä olevaa 26 artiklaa); ii) henkilöstösääntöjen 24 artiklassa mainittua huolenpito- ja avustamisvelvollisuutta on loukattu; iii) yhdenvertaisen kohtelun ja syrjintäkiellon periaatetta on loukattu; iv) luottamuksensuojan periaatetta on loukattu.

____________