Language of document :

2007. február 23-án benyújtott kereset - Pouzol kontra Számvevőszék

(F-17/07. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Michel Pouzol (Chemin des Peyridisses, France) (képviselők: D. Grisay, I. Andoulsi és D. Piccininno ügyvédek)

Alperes: Európai Számvevőszék

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Számvevőszék 2006. november 23-i határozatát, valamint az Európai Közösségek Bizottságának 2006. május 18-i határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék ismerje el a felperes további 6 év 10 hónap és 1 nap jóváírandó nyugdíjszerző szolgálati időre, vagyis összesen 10 év 3 hónap és 24 nap jóváírandó nyugdíjszerző szolgálati időre vonatkozó jogát;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Számvevőszéket, hogy e jóváírandó nyugdíjszerző szolgálati időt részére havi 1232,32 euró többletnyugdíjként írja jóvá;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Számvevőszéket, hogy fizessen a felperesnek a felperes által elszenvedett vagyoni kárért a jelen kereset benyújtásának időpontjáig terjedően 17 252,48 euró összegben megállapítandó kártérítést, amely összeg a felperes 2006. január 1-jei nyugdíjazásától 2007. március 1-ig elmaradt havi 1232,32 eurónak felel meg;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Számvevőszéket, hogy a felperes által több mint 13 éven át elszenvedett nem vagyoni kárért nyújtson a felperesnek megfelelő kártérítést, amelynek összegét és kamatait a felek egyezség útján fogják később megállapítani;

a Közszolgálati Törvényszék a Számvevőszéket kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes - a Számvevőszék egykori tisztviselője, jelenleg nyugdíjas - elsősorban Franciaországban szerzett nyugdíjjogosultsága közösségi rendszerbe történő átvitelének kiszámítását vitatja, mivel e számítás nem veszi figyelembe az Association des régimes de retraites complémentaires-ben (ARRCO) és az Association générale des institutions de retraite des cadres-ban (AGIRC) szerzett nyugdíjjogosultságát.

Keresetének alátámasztására a felperes négy jogalapra hivatkozik, nevezetesen: i) a személyzeti szabályzat számos rendelkezésének, valamint VIII mellékletének megsértése (különösen e melléklet 11. cikkének (2) bekezdése, valamint 26. cikke); ii) a tisztviselői személyzeti szabályzat 24. cikkében foglalt gondoskodási kötelezettség és segítségnyújtási kötelezettség megsértése; iii) az egyenlő bánásmód elvének megsértése és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának megsértése; iv) a bizalomvédelem elvének megsértése.

____________