Language of document :

Acțiune introdusă în data de 23 februarie 2007 - Pouzol/Curtea de Conturi

(Cauza F-17/07)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Michel Pouzol (Chemin des Peyridisses, Franța) (reprezentanți: D. Grisay, I Andoulsi și D. Piccininno, avocats)

Pârâtă: Curtea de Conturi Europeană

Concluziile reclamantului

anularea deciziei Curții de Conturi din 23 noiembrie 2006, precum și a deciziei Comisiei Comunităților Europene din 18 mai 2006;

recunoașterea în favoarea reclamantului a unui spor suplimentar de șase ani, 10 luni și o zi de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii, și în total a unui spor global de 10 ani, trei luni și 24 zile de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii;

obligarea Curții de Conturi la transformarea acestui spor de ani de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii într-un supliment de pensie pentru reclamant în cuantum de 1 232, 32 euro pe lună;

obligarea Curții de Conturi la repararea prejudiciului financiar suferit de reclamant, evaluat la data depunerii prezentei cereri la suma de 17 252, 48 euro (care reprezintă pentru reclamant un câștig nerealizat de 1 232, 32 euro pe lună începând de la pensionarea acestuia pe 1 ianuarie 2006 până la 1 martie 2007);

obligarea Curții de Conturi la repararea prejudiciului moral suportat de reclamant timp de peste 13 ani, cuantumul daunelor-interese urmând a fi stabilit ulterior pe cale amiabilă de către părți;

obligarea Curții de Conturi la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reclamantul, fost funcționar al Curții de Conturi, în prezent pensionar, contestă în principal calculul transferului în regim comunitar al drepturilor de pensie pe care le-a dobândit în Franța, prin faptul că acest calcul nu ține cont de drepturile dobândite în cadrul Association des régimes de retraites complementaires (Asociația Regimurilor de Pensii Complementare) - ARRCO și al Association générale des institutions de retraite des cadres (Asociația Generală a Instituțiilor de Pensii ale Cadrelor) - AGIRC.

În sprijinul acțiunii sale, reclamantul invocă patru motive întemeiate pe: i) încălcarea mai multor dispoziții ale Statutului funcționarilor și ale anexei VIII din acesta [în special a articolelor 11 alineatul (2) și 26 din această anexă]; ii) încălcarea obligației de solicitudine și a obligației de asistență menționate în articolul 24 din Statutul funcționarilor; iii) încălcarea principiului egalității de tratament și al nediscriminării; iv) încălcarea principiului protecției încrederii legitime.

____________